Skip to main content

O nás

Súkromné zariadenie „Veselé jasličky pre malé detičky“
sa nachádza v príjemnom prostredí centra mesta Martin.
Sme v prevádzke už od 1.5.2012

Súkromné zariadenie „Veselé jasličky pre malé detičky“ sa nachádza v príjemnom prostredí v centra mesta Martin. V detských jasliach poskytujeme celodennú, poldennú a príležitostnú starostlivosť pre vaše dieťatko.

Ponúkame výchovno - vzdelávací proces s dôrazom na tanečnú, výtvarnú a hudobnú prípravu v materinskom jazyku. Detské jasle Veselé jasličky si zakladajú na osobitnej individuálnej starostlivosti, ktorú zabezpečujeme prácou detí v malých skupinkách podľa veku.

V našich jasličkách sa dieťa naučí:

 • základným pravidlám správania
 • samostatne stolovať
 • poprosiť a poďakovať
 • chodiť na nočník a WC
 • rôzne piesne, riekanky
 • základné rytmické pohyby, tanec
 • prvé výtvarné zručnosti
 • rôzne anglické slovíčka

Poskytujeme

 • Mesačná celodenná starostlivosť o dieťa:
  400 €
 • Mesačná poldenná starostlivosť o dieťa:
  280 €
 • Príležitostná starostlivosť o dieťa:
  4,50 € / hod.

Školné zahŕňa celodennú resp. poldennú starostlivosť dieťaťa vrátane odberu stravy podľa stravovacieho a pitného režimu. Školné je plne hradené príspevkom na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

O podrobnostiach nároku na príspevok vás na požiadanie oboznámime. V prípade neprítomnosti dieťaťa sa školné nevracia. Školné je splatné najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ponúkame výchovno - vzdelávací proces s dôrazom na tanečnú, výtvarnú a hudobnú prípravu v materinskom jazyku.

Osobitnú individuálnu starostlivosť zabezpečujeme prácou detí v malých skupinkách podľa veku. Prevádzka je otvorená v pracovných dňoch od 06.30 h do 16.00 h. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť detské jasle v zimných a letných mesiacoch najviac po dobu 2 týždňov príslušného kalendárneho polroka, kedy nebude poskytovať opateru detí.