Skip to main content

Náš deň

 • 06:30 - 08:00

  príchod detí, voľná hra

 • 08:00 - 08:30

  raňajky

 • 08:30 - 09:00

  voľná hra

 • 09:00 - 10:00
  pondelok  výtvarná
    utorok  pohyb a tanec
    streda  jazyky
    štvrtok  výtvarná
    piatok  pohyb a tanec
 • 10:00 -10:15

  desiata (ovocie)

 • 10:15 - 11:15

  pobyt vonku

 • 11:30 - 11:50

  obed

 • 11:50 - 14:00

  spánok

 • 14:00 - 14:30

  olovrant

 • 14:30 - 16:00

  voľná hra, postupný odchod domov