Skip to main content

PREVÁDZKA

  • Detské jasle - Veselé jasličky
  • Mudroňova 603/48, 036 01 Martin
  • Zodpovedný vedúci: Eva Pisoňová

KONTAKT

  • MTSJ, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 3416/6, 038 61 Vrútky
  • IČO: 46 531 599, DIČ: 2023414349, nie sme platcom DPH
  • Fio banka, a. s., IBAN: SK88 8330 0000 0028 0174 7867