Kontakt

MTSJ s.r.o. Prevádzkareň
Sv. Cyrila a Metoda 3416/6  
038 61 Vrútky Detské jasle - Veselé jasličky
IČO: 46 531 599 Mudroňova 603/48
DIČ: 2023414349 036 01 Martin
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. Zodpovedný zástupca
č.ú.: 000000-2801747867/8330 Eva Pisoňová
IBAN: SK88 8330 0000 0028 0174 7867  
BIC: FIOZSKBAXXX Telefonický kontakt
  0907 136 434
  0918 759 338