Program

Denný režim

06:30 - 08:00    príchod detí, voľná hra
08:00 - 08:30    raňajky
08:30 - 09:00    voľná hra
09:00 - 10:00  pondelok  výtvarná dielňa
  utorok  pohybovo-tanečná dielňa
  streda  jazyková dielňa
  štvrtok  výtvarná dielňa
  piatok  pohybovo-tanečná dielňa
10:00 -10:15    desiata (ovocie)
10:15 - 11:15    pobyt vonku
11:30 - 11:50    obed
11:50 - 14:00    spánok
14:00 - 14:30    olovrant
14:30    voľná hra, postupný odchod domov